Kwaszenina

KWASZENINA –  baza główna ośrodka Volf Camp, znajduję  się w byłych obiektach tajnej strefy „W2”  (Trójca, Arłamów, Kwaszenina).
 Do 1992 roku mieściła się tu JW. 2667  - czyli  4 Bieszczadzki Pułk Zmotoryzowany  Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, były to formacje specjalnego przeznaczenia, podlegające Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
 Jednostki Nadwiślańskie były rozlokowane w kilku częściach kraju (Bieszczady, Śląsk, Warmia)
Po rozbudowie w 1992 roku w ich skład wchodziły m.in. pododdziały ochrony, antyterrorystyczne, łączności, pułk lotnictwa transportowego oraz jednostki zabezpieczenia , ochrony i dowodzenia przejęte z Wojsk Obrony Wewnętrznej . Rozwiązane w 2002 roku. Zadania i większość kadry przejęło BOR.
Aktualnie ośrodek dysponuje wyspecjalizowaną  kadrą oraz  zapleczem technicznym pozwalającym na organizowanie szkoleń, obozów oraz eventów militarnych.