Marzec z VolfCamp i Akademią Bezpieczeństwa Biznesu

7 marca odbyły się pierwsze zajęcia praktyczne z zakresu : podejmowania decyzji pod silną presją, realizowania taktyki kontrwywiadowczej, podejmowania skutecznych działań wywiadowczych oraz zapozna się z zasadami i metodami przesłuchiwania. Zajęcia praktyczne prowadzone były we współpracy z Volf Camp oraz Akademią Bezpieczeństwa Biznesu
 

Komentarze