Szkolenie "Bezpieczeństwo Biznesu VC"

Zapraszamy na szkolenie : "BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU VC” - Wywiad i kontrwywiad gospodarczy - Bezpieczeństwo informacji / Zarządzanie incydentami.
Szegóły poniżej :


 

 

wikg1

wikg2


 

Komentarze