S.E.R.E.

S.E.R.E. VolfCamp


VolfCamp zaprasza na kursy S.E.R.E.
( Survival, Evasion, Resistance, Escape – Przetrwanie, unikanie, opór w izolacji oraz ucieczka).
 
Kursy S.E.R.E  prowadzone przez prekursorów systemu w Polsce. Instruktorami są byli oficerowie jednostek antyterrorystycznych polskich i zagranicznych.
W programie między innymi:
 
 • Zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat czynników fizjologicznych oraz bodźców zewnętrznych wpływających na wydolność organizmu człowieka ograniczających jego zdolności i umiejętności;
 • Praktyczne  zastosowanie podstawowych sposobów i metod umożliwiających doraźnie utrzymanie się przy życiu, formy i metody ochrony własnej, sposoby ustalania położenia;
 • stosowanie odpowiednio priorytetów w survivalu
 • pozyskiwanie i przygotowanie wody do spożycia;
 • pozyskiwanie przygotowanie pożywienie (pułapki, broń);
 • budowa schronienia i rozpalanie ognia;
 • kreatywne wykorzystanie posiadanego wyposażenia (indywidualnego) zwiększając tym samym szanse na przeżycie.
Unikanie:
 • praktyczne stosowanie taktyki  unikania zagrożeń z uwzględnieniem unikania pościgu i pochwycenia przez przeciwnika;
 • stosowanie zasady kamuflażu i dopasowania go do danego terenu działań;
 • stosowanie techniki podawania lokalizacji z wykorzystaniem improwizowanych metod;
Współdziałania z elementami systemu odzyskiwania personelu:
 • poznanie  zasad postępowania zgodne z procedurami odzyskiwania izolowanego personelu.
 • przeciwdziałanie wykorzystaniu;
 • poznanie technik radzenia sobie ze stresem w warunkach izolacji;
 • poznanie zasad psychologii przetrwania;
 • poznanie  technik radzenia sobie ze stresem w warunkach izolacji;
 • poznanie  psychologicznych  mechanizmów oddziaływania przeciwnika w trakcie uwięzienia.
Medycyny przetrwania:
 • poznanie zasad udzielania samopomocy medycznej;
Zapewniamy:
 • świetną atmosferę,
 • pełne bezpieczeństwo,
 • zachowanie pełnego realizmu sytuacyjnego,
 • Instruktorów o światowej renomie, wywodzący się polskich i zagranicznych formacji antyterrorystycznych,
 
 • Miejsce : Arłamów, Trójca, Bieszczady
 • Termin: do ustalenia
 • Czas: około 12/24 h
 • Liczba Uczestników : od 8 do 80 osób
 • Liczba Instruktorów : według  potrzeb
 

ZAPYTAJ O  CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ